Вода за договорами. Вигляд

Вода за договорами і для технічних потреб

 (Зразки екранних форм)

 

Особові рахунки з інформацією водоканалу. Є дані про нарахування за договором.

 

 За цим договором водоканал нараховує споживачу за 1-ну людину з 01.03.2011 р.

 

 Даному споживачеві здійснюється нарахування води за нормами на майно.

     

     У його майно входить стоянка для машини і кінь.

 

Розрахункові листи, розкрита послуга ХВ, відображається нарахування за різними складовими.

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)