Бухгалтерія. Підприємства з одиничною номенклатурою

Підприємство з одиничною номенклатурою зовсім не означає маленьку фірму. Це більше відноситься до методу обліку виробленої продукції та списання її на собівартість реалізації. Існує багато підприємств, на яких облік собівартості ведеться на одному або декількох рахунках загальною сумою. Це, перш за все, підприємства, які надають різні послуги. Інший приклад, підприємства, що виробляють одноманітну продукцію, наприклад, електростанція, котельня. Так само це програмне забезпечення підійде для тих підприємств, для яких не важлива розбивка витрат за номенклатурою їх продукції. Якою б не була великою бухгалтерія такого підприємства, скільки б бухгалтерів на ньому не працювало, які б великі гроші не проходили, для всіх них є спільна риса, яка полегшує завдання впровадження і використання комплексної автоматизованої системи: фактична відсутність виробничого модуля.

Це пояснюється тим, що облік собівартості такої продукції ведеться на одному або декількох виробничих рахунках, на які списуються всі матеріальні витрати, всі витрати, пов′язані з заробітною платою, всі витрати допоміжного виробництва і, можливо, загальновиробничі витрати. Сучасні автоматизовані системи, в тому числі і «БАС-Підприємство», легко витримують навантаження від декількох десятків робочих місць. Тому обсяг документообігу, обсяг розрахункових завдань не є для них проблемою. Простота цих систем полягає в звичайному бухгалтерському наборі вирішуваних завдань, з якими освоїлися програмісти і для вирішення яких є безліч програмних напрацювань, досвід впровадження, експлуатації, підтримки.

Чому тут не доцільно застосування виробничих систем? Тому що для забезпечення функцій виробничого обліку собівартості багатономенклатурної продукції в усіх операціях, де утворюються витрати, потрібно вказувати або об′єкт виробництва, або групу об′єктів. У багатьох випадках потрібно також «допомагати» визначити системою шифр витрат для подальшого надання звітів про їх структуру. Більш складне програмне забезпечення, а значить воно і менш надійне, дорожче в закупівлі, впровадженні та експлуатації. Така система, такий вантаж, необхідний для підприємств з багатономенклатурним виробництвом, тут тільки заважає. Він не покращує експлуатаційні характеристики системи, а тільки погіршує їх.

Комплектація «БАС-Підприємство. Єдина номенклатура» містить всі необхідні засоби для працівників бухгалтерії, які виконують бухгалтерський і податковий облік, частково доповнена функціями управлінського обліку. Є п′ять взаємопов′язаних модулів: баланс, зарплата, облік матеріалів, партнери та основні засоби. Вона не комплектується виробничим модулем обліку напівфабрикатів і фактичної собівартості виробленої, збереженої і реалізованої продукції. При цьому виконано не просто фізичне видалення баз даних, операцій і звітів, призначених для вирішення цих завдань, а й спрощені всі операції і звіти з урахуванням області застосування - виробництво з одиничною номенклатурою.     

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)