Муніципалітет. Вступ


Муніципалітет може використовувати відомості з системи розрахунково-касового центру, якщо там працює програма БАС-Населення, або встановити спеціальну нашу розробку, тобто інформаційну систему для управління ЖКГ містом або цілим регіоном. 

Програмне забезпечення для ЖЕКів, керуючих компаній, розрахункових центровий має можливість підключення співробітників муніципальної влади і надавати їм ті відомості, які є на підприємствах такого рівня. 

Інформаційна система для муніципалітету має додаткові можливості з автоматичного збору інформації з усіх точок нижнього рівня ЖКГ, доставки її в центральну базу даних. Функціональні можливості системи дозволяють переробку інформації та виділення необхідних даних для прийняття управлінських рішень, для досягнення перерахованих цілей:

  • Підвищення рівня платежів за комунальні послуги та енергоресурси
  • Підвищення ефективності оперативного управління ЖКГ
  • Поліпшення соціальної обстановки в області

 

Підвищення ефективності оперативного управління ЖКГ вирішується за рахунок:

  • наявності відомостей про рівень оплати на різних етапах проходження платежів
  • надання даних про характер процесів, пов′язаних з платежами
  • надання оперативних даних про поточний стан платежів

Можливість контролю підприємств, працюючих з населенням, забезпечується наявністю інформації про поточний стан взаєморозрахунків між постачальниками комунальних послуг та їх споживачами, а також в обчисленні тенденцій розвитку параметрів взаєморозрахунків в наочному вигляді. Система може надати інформацію по окремо взятому підприємству, або зведені дані по підприємствах ЖКГ в цілому і по регіону. Це дозволяє робити висновки про необхідність прийняття тих чи інших рішень щодо розрахункових центрів, керівників підприємств або постачальників комунальних послуг.

Наявність оперативної інформації дозволяє виконувати порівняльну оцінку роботи однотипних підприємств в різних муніципальних утвореннях області, і робити висновки про їх працездатності. Інша сторона - це наявність інформації про просування грошей від населення до постачальників енергоресурсів і виявлення місць, де вони затримуються. При наявності вихідних даних про дати та суми перерахування грошей між учасниками ЖКГ, інформаційна система надасть інформацію про підприємства, які вже отримали гроші за свої послуги, але ще не розрахувалися зі своїми постачальниками.

Ще одне завдання, яке може бути вирішене тільки за допомогою Інтегрованої інформаційної системи, - це прогнозування платежів. В системі відомі закономірності (графіки) оплати грошей населенням, відомо, де знаходяться вже гроші що надійшли, відомі закономірності їх просування. Тому можливе вирішення задачі розрахунку суми надходження того чи іншого постачальника на задану дату в найближчому майбутньому.

Оперативна інформація про поточний стан платежів (про суми платежів в абсолютному вираженні,  дані про співвідношення нарахувань та оплати) і тенденції їх зміни також дозволяють планувати обсяги поставок енергоресурсів, необхідність в додаткових коштах на поточний момент часу. 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)