Технологічна платформа

Підхід до створення

Для прикладних програмістів, що створюють управлінські автоматизовані системи, продуктом своєї праці є працююча програма. Природним є прагнення застосувати у своїй роботі інструментальні засоби, які дозволяють робити свій продукт якісніше, швидше, дешевше. Тому одним з напрямків роботи програмістів є створення таких інструментальних засобів, які б автоматизували сам процес автоматизації.

У свою чергу будь-які інструменти вимагають час і кошти на їх розробку. І природним бажанням творця інструментальних засобів є в цілях економії на інструментарії в цілому, зробити його область використання якомога ширшою. Але зазвичай, розширення функціональних можливостей і області застосування веде до ускладнення інструментальних засобів. Так для вирішення вузького кола завдань автоматизації це можуть бути прості типові рішення, а в міру розширення сфери використання, вони обростають додатковими модулями, налаштуваннями, режимами. І якщо дотримуватися методу розвитку інструментарію, заснованого на його доопрацювання, для вирішення нових завдань, то через деякий час він стає або занадто громіздким, або занадто універсальним для того, що б їм могли користуватися не тільки його творці, а й інші зацікавлені фахівці.

При створенні ПК «БАС», як інструментарію розробки автоматизованих систем, застосований інший підхід. В основі його лежить твердження про те, що всі завдання автоматизації можна описати за допомогою елементарних об′єктів, що не розрізняються за своєю структурою. В силу простоти елементарного об′єкта програма для роботи з ним також є відносно простий. А в силу спільності властивостей елементарних об′єктів така програма може бути застосована для вирішення широкого кола завдань.

Для роботи з таким елементарним об′єктом призначений ПК «БАС». Він простий для освоєння і використання, так як мова йде про завдання вузької області - елементарному об′єкту, але застосуємо для рішення широкого кола управлінських завдань, так як всі ці завдання можна висловити через елементарні об′єкти.
Призначення

Програмний комплекс «БАС» (ПК «БАС») є засобом автоматизації програмування при вирішенні різних завдань автоматизації управлінської діяльності виробництва, бухгалтерського обліку, розрахункових центрів, роботи з населенням та ін.

ПК «БАС» - це інструмент розробника складних інформаційних управлінських систем. Його використання дозволяє істотно прискорити розробку прикладних модулів. Перш за все, є готові для застосування розділи будь-якого проекту - відпрацьована клієнтська частина та база даних. На їх розробку йде левова частка часу при створенні прикладних програм. Наступне - це наявність інструменту конструктора - проектування операцій обробки даних і вихідних звітів. Нарешті, засоби програмування SQL-процедур надають в розпорядження програміста всі можливості Transact SQL.

На основі ПК «БАС» побудований ряд автоматизованих систем різного призначення, які не відрізняються за структурою бази даних, режимами інтерфейсної частини. Нижче перераховані деякі з них.

Комплексний бухгалтерський облік підприємства. Включає в себе модулі звичайного бухгалтерського обліку, бухгалтерського та складського обліку матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, облік фінансів, облік заробітної плати, основних засобів, взаєморозрахунків з покупцями, постачальниками, підзвітними особами та ін. Дебіторами-кредиторами, розрахунок виробничої планової і фактичної собівартості, врахування структури витрат, податків і т.д.

Абонентські служби комунальних підприємств по роботі з населенням. Виконуються розрахунки кількості споживання продукції або послуг, наприклад, теплової енергії у вигляді опалення, гарячої води, пара, послуг оренди приміщень. Ведеться облік оплати за пунктами прийому платежів, облік пільг, субсидій. Вбудовані засоби для роботи юридичної служби (облік договорів погашення боргу, реструктуризації, суднових справ, підготовка позовних заяв). Зроблені режими для оперативного прийому населення, гарячої лінії.

Система автоматизації платежів населення забезпечує взаємопов′язану роботу десятків і сотень комп′ютерів, що знаходяться в пунктах прийому платежів, в банках, у постачальників комунальних послуг та у інших одержувачів платежів. Зв′язок між комп′ютерами побудований на основі реплікації баз даних або експорту/імпорту інформації. Від одержувачів платежів через центральні комп′ютери банку до кас надходять дані про заборгованість абонентів, а назад - дані про оплату. В системі можуть застосовуватися розрахункові центри. Кожен з банків може мати договірні відносини з різними одержувачами платежів, в свою чергу одержувачі платежів мають свої двосторонні договори з банками. Програмні модулі в банках мають зв′язок з банківською системою «операційний день», а модулі у одержувачів платежів - з програмами абонентських служб.

Технічні дані

При створенні ПК «БАС» був врахований ряд вимог, які не можна розташувати за ступенем важливості. Чи не відповідність будь-якого з них робить інструментарій невикористовуваною для широкого використання.

Автоматизація в реальному масштабі часу

Підприємство не може бути зупинено на час розробки та впровадження автоматизованої системи. Первинні документи, що вимагають обробки надходять для обробки без перерви, складання звітів потрібні без поправок на процес автоматизації. Тому засоби автоматизації повинні забезпечити створення і доопрацювання програмного забезпечення, налаштування операцій і навчання користувача в таких часових рамках, які дозволяють не переривати процес обробки поточних документів.

Вартість автоматизації

Під витратами розуміються не тільки гроші на придбання програмних модулів, але і вартість технічних засобів, системного програмного забезпечення, витрат часу фахівців підприємства на роботу з програмістами. ПК «БАС» не пред′являє ніяких спеціальних вимог до комп′ютерної мережі, комп′ютерів користувачів, до сервера. А швидкість впровадження зменшує супутні матеріальні і моральні витрати.

ПК «БАС» надає програмісту супроводу всі засоби програмування на мові SQL Server 2000 без будь-яких обмежень. Немає ніяких надбудов, макрокоманд, будь-яких обмежень.

Простота і вартість супроводу

На підготовку програміста, який має навички роботи з мовою програмування баз даних SQL, вимагається кілька днів. Немає необхідності в послугах висококласних фахівців системників, програмістів клієнтської частини на таких мовах як DELPHI, Visual C, Visual FoxPro та ін. Можливості SQL Server 2000 дозволяють виконувати профілактичні роботи з базою даних в автоматичному режимі під час, вільний від призначених для користувача запитів.

Усі корективи робляться на місці. Для вирішення будь-якої нової задачі або виправлення існуючого програмного модуля досить вбудованих засобів програмування, в основі яких лежить Transact SQL. Робота програміста локалізується окремо взятої операцією або звітом. Міжмодульні зв′язки позв′язані з системними засобами ПК «БАС».

Багатофункціональність

Сама по собі багатофункціональність не є особливістю програмного комплексу. Домогтися розширення сфери застосування шляхом нагромадження системи не складно - потрібні тільки час і гроші. Але ПК «БАС» має можливість застосування для автоматизації завдань обліку в різних областях без збільшення його складності. Один і той же виконуваний файл BAS.exeодна і та ж структура бази даних застосовується для вирішення, на перший погляд, абсолютно різних завдань:

· абонентська служба
· заробітня плата
· матеріальний облік
· основні засоби
· взаєморозрахунки з партнерами (постачальники, покупці та ін.)
· CRM - послуги
· баланс підприємства
· облік собівартості продукції
· планово-економічна підготовка виробництва
· кадри
· платежі населення

Ця властивість комплексу характеризує його простоту не тільки на стадії впровадження, але і під час експлуатації. Програмісту супроводу досить вивчити базу даних одного модуля. Робота з будь-яким іншим модулем відбувається точно так само.

Надійність і обсяг бази даних

Надійність і обсяг бази даних - це заслуга Microsoft SQL 2000. При грамотному використанні індексів в розрахункових процедурах час обробки інформації практично не залежить від обсягу бази даних.

База даних не повинна руйнуватися, вона повинна мати засоби архівування, відновлення, діагностики, захисту від несанкціонованого доступу. У ПК «БАС» вона побудована під управлінням Microsoft SQL Server 2000.

Випадки руйнування бази даних зустрічаються вкрай рідко. При цьому засоби діагностики дозволяють усунути практично всі логічні проблеми.

Автоматизоване обслуговування

Засоби програмування SQL Server 2000 дозволяють організувати обслуговування бази даних шляхом складання розкладу профілактичних процедур, що виконуються автоматично.

Можливе підключення по лініях віддаленого доступу, по мережі Інтернет.

Простота установки і конфігурації

У комплект поставки клієнтської частини ПК «БАС» входить один файл що виконується BAS.exe. На клієнтській частині повинні бути встановлені MDAC 2.6. або вище. На сервері повинні бути встановлені дві системні бази даних і одна база для кожного прикладного модуля.

Конфігурація виконується під кожного клієнта постачальником комплексу, і під кожного користувача - адміністратором бази даних при призначенні прав доступу. Екран користувача не завантажується недоступними вкладками меню, операціями, звітами.

Усі режими роботи в усіх модулях побудовані за однаковими правилами. Вивчивши роботу в одному модулі, користувач легко переходить до роботи в іншому.

Захист даних від несанкціонованого доступу

Засоби захисту від несанкціонованого доступу дозволяють не допустити користувача до перегляду даних або виконання заборонених для нього операцій з одного боку, а також розвантажити екран користувача від зайвої інформації, з іншого, що спрощує процес його роботи.

Автоматизація розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем

Програмний комплекс "БАС" - це інструмент розробників складних інформаційних управлінських систем. Ця технологічна платформа дозволяє істотно прискорити розробку прикладних модулів.

Готові розділи проекту: є готові для застосування частини будь-якого проекту - відпрацьована клієнтська частина, структура бази даних. На їх розробку йде левова частка часу при створенні прикладних програм.

Інструмент конструктора - зручні засоби проектування операцій обробки даних і вихідних звітів. Не потрібно бути програмістом для того, що б створити скелет програми: склад і вид операцій, склад і вид звітів, набір параметрів особових рахунків, зовнішній вигляд робочих екранів для кінцевого користувача.

Можливості програмування: в розпорядженні програміста знаходяться всі можливості Transact SQL. Немає ніяких обмежень, немає ніяких перехідників - робота програмістів виконується безпосередньо з SQL.

Простота: системні процедури уніфіковані для всіх додатків, програмісту потрібно займатися тільки вузько-прикладною частиною. Доступ до структури параметрів і використовуваним процедурам виконаний з інтерфейсної частини, тому немає етапу вивчення "де що лежить і як його знайти". Це особливо важливо для програмістів супроводу.

Колективна розробка: розробники не заважають один одному під час роботи над одним проектом. Всі результати знаходяться в одній базі даних. Не потрібно спеціальних зливань, розділень зон і т.д. У режимі супроводу доопрацювання виконується без зупинки роботи користувачів.
Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)