РКЦ. Вступ


Розрахунково-касовий центр є організатором взаєморозрахунків між постачальниками комунальних послуг та населенням в місті або в регіоні. Він об′єднує в собі всі потоки інформації в цій сфері діяльності. Він не посередник. Він обробляє інформацію, що надходить з різних сторін, і результати обробки надає всім зацікавленим. Його клієнтами є постачальники комунальних послуг, керуючі компанії, ТВЖ, банки, органи муніципальної влади.

Розрахунковий центр (далі РКЦ) володіє необхідними ресурсами: обчислювальною технікою, програмним забезпеченням, каналами зв′язку, фахівцями. Наша частина в роботі РКЦ - надання йому необхідного програмного забезпечення. Програма БАС-населення вирішує всі завдання РКЦ, які нам відомі на сьогоднішній день.

Ми передбачили доступ в систему розрахункового центру всіх його клієнтів. Кожне підприємство вносить свої вихідні дані для розрахунків, отримує звіти з необхідною для нього інформацією. Це не є додаткове навантаження для співробітників постачальників комунальних послуг. Навпаки, ми надаємо для них програмне забезпечення, яке встановлено на розрахунковому центрі, але яке автоматизує їх роботу. Без цього програмного забезпечення їх робота була б більш трудомістка. 

Завдання РКЦ обмежується налаштуванням розрахунків, супроводом програмного забезпечення та бази даних, адмініструванням системи. Звичайно, якщо РКЦ бажає приймати сам платежі, то він може використовувати програму БАС для цієї мети. У ній є засоби для роботи касира, для управління фіскальними апаратами, для надання касових звітів.

Наша програма може використовуватися в регіональному розрахунковому центрі, якщо РКЦ об′єднує не один, а багато населених пунктів. При цьому для віддалених ділянок можливий варіант як безперервного зв′язку з центром, так і використання розподіленої бази даних, яка синхронізується між розміщеними по населеним пунктам серверами.  

 

ДЛЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ:

ЗВ′ЯЗОК З:

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ:

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)