Бухгалтерія. Вступ


"БАС" - ПІДПРИЄМСТВО - це комплекс для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку, призначений для використання на підприємствах різного типу (короткий опис). Кожне завдання вирішується окремим модулем. Прикладні модулі можуть працювати як автономно, так і в єдиному комплексі. Набір модулів не обмежений. Мінімальний склад Баланс, Зарплата, Основні засобиПартнери.

  1. Бухгалтерія - дрібні фірми
Комплексна бухгалтерія, призначена для використання на невеликих фірмах. З метою спрощення з функціонала системи прибране все зайве для такого додатку. Особливістю є можливість вести кілька фірм в одній базі даних, що дозволяє швидко переходити від роботи з однією фірми до іншої. Це дуже корисно бухгалтерам, які ведуть декілька фірм за сумісництвом.

 2. Бухгалтерія - одинична номенклатура
Комплексна бухгалтерія, призначена для використання на виробничих підприємствах з одиничною номенклатурою продукції. Це можуть бути послуги, опалення, вода, електроенергія та ін. Особливістю такого виробництва є простий розрахунок собівартості своєї продукції або послуг - один або кілька виробничих рахунків, не пов′язаних між собою. Але великими можуть бути як самі підприємства, так обсяг їх продукції. Тому в системі можуть працювати від декількох до десятків користувачів, як самі бухгалтера, так і економісти, служба збуту, керівництво, юристи.

 3. Бухгалтерія - багато-номенклатурного виробництва
Комплексна бухгалтерія, призначена для використання на виробничих підприємствах з великою номенклатурою продукцією і складним технологічним процесом. Це можуть бути, наприклад, машинобудівні підприємства, підприємства легкої промисловості. Зазвичай облік ведеться на загальновиробничих ділянках, на допоміжному виробництві, на ділянках основного виробництва. У плані рахунків передбачені рахунки і субрахунки готової продукції, напівфабрикатів, обліку ремонту і т.п. Використовується модуль обліку величини собівартості і її структури. Система розрахована на багато користувачів - до декількох десятків користувачів.

 4. Бухгалтерія - сільгосппідприємство
Комплексна бухгалтерія, орієнтована на використання в сільськогосподарських підприємствах. Тут також багато-номенклатурних виробництва, отже, використовуються всі функції звичайного виробничого підприємства. Особливості маються на функціональному навантаженні - облік робіт, облік в тваринництві, облік в ПММ. Розрахунок собівартості по культурам з подальшим розподілом по продукції. Взаєморозрахунки з пайовиками. Консолідований облік по ієрархічній системі підрозділів.

 

МОДУЛІ:

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)