Підприємства з багато-номенклатурним виробництвом

Це комплексна автоматизована система, призначена для використання службою головного бухгалтера на виробничих підприємствах з великою номенклатурою продукції і складним технологічним процесом. Це можуть бути, наприклад, машинобудівні підприємства, підприємства легкої промисловості. Основна особливість - це необхідність розрахунку фактичної собівартості отриманої продукції і напівфабрикатів, обґрунтування собівартості реалізованої продукції, а також інформації для аналізу структури собівартості.

Є три варіанти налаштування системи БАС-Підприємство, що відрізняються рівнем конкретизації даних про собівартість: загальна сукупна собівартість, подетальна собівартість і собівартість по групах продукції.

Варіант з урахуванням загальної сукупної собівартості застосовується на тих підприємствах, де, не дивлячись на велику номенклатуру, технологічний процес виготовлення всіх виробів або загальний, або дуже схожий. Прикладом таких підприємств є заводи фарфорофаянсової промисловості. Це означає, що величина собівартості такої продукції і її структура утворюються з одних і тих же закономірностям. Отже, як для управлінських рішень, так і для податкового обліку досить мати сукупну собівартість всієї продукції, отриманої за деякий проміжок часу. І тому, в даному варіанті налаштування системи витрати накопичуються сукупно на виробничих ділянках (основні, допоміжні, загальновиробничі). Робота з напівфабрикатами і готовою продукцією проводиться в облікових (планових цінах). А різниця між обліковою і фактичною ціною відбивається на спеціальних субрахунках обліку відхилення від фактичної собівартості. Собівартість реалізованої продукції визначається виходячи з пропорцій між рухом продукції в облікових цінах і відхиленням від собівартості.

Варіант подетального обліку більш громіздкий. Він вимагає, що б у всіх операціях, в яких відбивається утворення виробничих витрат, присутня інформація про об′єкт виробництва. Тобто про вироби, на які ці витрати спрямовані. Це призводить до збільшення навантаження на екранні форми, що використовуються для обробки операцій, і, звичайно, на бухгалтерів, які виконують ці операції. Крім того, ускладнюються розрахункові процедури автоматизованої системи, які повинні врахувати накопичення витрат побічно, «за кадром».

Приклад такого завдання - обробка дорожнього листа вантажного автомобіля, що виконує підвезення заготовок для виготовлення деталей. Зарплата водія лягає відразу на собівартість цих деталей. Вартість машино-години (тонно-кілометра) відноситься на витрати транспортного цеху, і в подальшому процедура розподілу витрат цієї ділянки допоміжного виробництва повинна «пригадати» про найменування деталей, для яких вовтузилися заготовки. І нарешті, процедура розрахунку фондів, що нараховуються на заробітну плату, також повинна в сумі нарахованого фонду вказати, яка частина його належить на собівартість цих деталей.

Варіант налаштування «БАС - Підприємства» для виробництва такого виду включає в себе блок розрахунку фактичної собівартості напівфабрикатів і готової продукції, аналізу їх структури. Для цього в наборах параметрів обліку матеріальних цінностей використовуються поля для відображення об′єкта виробництва, вартості за обліковими цінами і величини відхилення від фактичної собівартості. Є спеціальні процедури для розподілу загальновиробничих витрат між основними і допоміжними виробничими ділянками, для перенесення собівартості допоміжного виробництва на основний, для поділу нерозподілених витрат між номенклатурою виробленої продукції відповідно до прийнятих критеріїв.

Варіант налаштування «БАС-Підприємство» для обліку собівартості по групах продукції є комбінацією, або точніше поєднанням двох, вище названих. Підхід полягає в тому, що вся номенклатура виробленої продукції поділяється на групи за принципом схожості технологічних процесів. Всі витрати спочатку накопичуються для кожної групи окремо, як при подетальному методі. А облік і аналіз собівартості кожної групи продукції виробляється так, як в першому методі - шляхом розрахунку відхилень.

Ця комплектація «БАС-Підприємство» також містить всю решту необхідних засобів для працівників бухгалтерії, які виконують бухгалтерський і податковий облік, частково доповнений функціями управлінського обліку. 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)