База даних

MS SQL SERVER

MS SQL SERVER – основна система управління базами даних, яка використовується нашими додатками. Ми працюємо з СУБД з 2000-го року, починаючи з MS SQL 2000, далі MS SQL 2008, MS SQL 2014 і зараз в нових версіях нашого програмного забезпечення використовуємо MS SQL 2016.

 

Для різних навантажень ми використовуємо різні версії edition – Express, Standard, Enterprise, Developer.

 

Розміри бази даних, з якими працюємо, в деяких працюючих ПО, досягають 0.5 ТБ, а кількість записів в деяких таблицях - до десятків мільйонів. Кількість користувачів, що одночасно працюють на одну базу - до 500 осіб, розосереджених по місту або регіону.

 

Для розподілених баз даних ми використовуємо мerge-реплікації, linked-сервера. У кількох додатках для формування звітів використовуємо Reporting Service. Для управління чергами в високо навантажених системах використовуємо Service Broker.

 

PostgreSQL

 

З системою управління базами даних PostgreSQL ми працювали в якості учасників у великих проектах партнерів. У нас великий досвід в програмуванні функцій на PL / SQL, виконанні завдань міграції даних між PostgreSQL і сторонніми системами, розробки звітів по оптимізації швидкодії.

 

Ми розробили спеціальний додаток для аналізу продуктивності складних систем, що використовують PostgreSQL. Ця програма імпортує в себе повний log-файл PostgreSQL, що містить масу записів, які неможливо обробити вручну. Далі виконується розрахунок статистики і вибірка запитів, які споживають найбільше часу сервера.

 

Oracle

 

У нас немає власних розробок, які використовуються Oraсle. З цією системою управління базами даних ми працювали в якості учасників у великих партнерських проектах. У нас є досвід в програмуванні функцій на PL / SQL, виконанні завдань міграції даних між Oracle і сторонніми системами, розробки звітів, оптимізації запитів.  

 

MySQL

 

На MySql працюють всі бази даних наших розробок сайтів, написаних на PHP. У нас є досвід проектування бази даних, програмування на SQL, налаштування зв′язку між MySql і MS SQL.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)