Водоканал

Програмне забезпечення  БАС для підприємств водоканалу.

Зміна економічної ситуації значно впливає на стан діяльності комунальної сфери. У зв′язку з цим, завдання грамотного обліку, реалізації комунальних послуг, та їх оплати набуває першочергову важливість.

Для підвищення ефективності управління та контролю процесів обліку реалізації послуг, потрібне створення і впровадження універсального інструменту, який дозволяє автоматизувати всю схему роботи Замовника з населенням і юридичними особами. Автоматизована централізована система обліку дозволяє отримати оперативний доступ до інформації в будь-який момент часу будь-якого відділу підприємства і взаємодіючих служб, не залежно від їх територіального розташування. Це дає можливість керівництву оперативно отримувати необхідну інформацію (а також раніше недоступні дані) і, відповідно, приймати своєчасні рішення.

Така інформаційна система може бути створена на базі програмного забезпечення БАС. Система може використовуватися як не більшим підприємством, так і великою організацією, підрозділи якої розосереджені по місту або регіону.  Вона може використовуватися в комплексі або по частинах: робота з населенням, з юридичними особами, бухгалтерський облік, економічний аналіз.


 

МОДУЛІ:

РОЗРАХУНОК ВОДОСПОЖИВАННЯ:

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА:

ЗВ′ЯЗОК З:

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ:

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)