Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

ОПИС ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «DEMOS»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Інформаційна система «DEMOS» розроблена з метою забезпечення паспортного обліку населення, що проживає на території, закріпленій за організаціями та установами, що мають житловий фонд. А також для автоматизації роботи органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, зокрема процедури реєстрації громадян.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інформаційна система «DEMOS» призначена для автоматизації паспортного обліку і використовується для спрощення та полегшення процесу прописки-виписки громадян. 

Завдяки електронній обробці інформації скорочується час виконання основних операцій по прописці-виписці, що дозволяє значно скоротити час обслуговування населення і позбутися від черг.

Використання даної програми підвищує продуктивність праці паспортистів в кілька разів, оскільки основна робота з підготовки різних документів виконується обчислювальною технікою.

Інформаційна система «DEMOS» забезпечує працівників паспортних столів автоматизованими робочими місцями на основі єдиної інформаційної бази, яка оновлюється в реальному режимі часу.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

Безпека даних:
• Вбудована система аутентифікації і авторизації користувачів;
• Управління правами доступу;

Обмеження доступу до функціоналу:
• Вбудована система обмежень по ролям користувачів;
• Приховування функціоналу, недоступного користувачеві;
• Розмежування прав на редагування і перегляд даних;

Збереження історії:
• Зберігання всієї історії змін даних;

Відкритість до супроводу:
• Управління складом користувачів;
• Можливість поповнення та оновлення функцій та складу системи без порушення її функціонування.

ПЕРЕВАГИ

• облік причин реєстрації та зняття з реєстрації громадян за місцем проживання (трудова міграція, внутрішня міграція і т.д.);
• міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства для надання інформації в міграційні служби, Міністерство внутрішніх справ та інші державні органи на вимогу;
• гнучкість і швидка адаптація до вимог замовника, можливість доопрацювання, розширення функціоналу додатковими модулями;
• можливість як автономного функціонування так і в складі існуючої інформаційної системи;
• вбудована можливість створення нових форм звітів, довідників, операцій введення даних, експорту та імпорту даних.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ІС «DEMOS»

ІС «DEMOS» забезпечує:

• накопичення, захист, автоматизовану обробку і довготривале зберігання інформації;
• реєстраційний облік населення;
• ведення картотеки поквартирних карток;
• ведення картотеки зареєстрованих громадян;
• пошук громадян по ПІБ, віку, статі, даті народження, паспортним даним, особовому рахунку, адресі реєстрації та ін.;
• оперативну видачу громадянам необхідних довідок;
• формування всіх необхідних звітів, передбачених нормативними актами та створення нових в разі потреби;
• формування статистичних звітів по міграції громадян за період в розрізі типів міграції, причин, вікових груп та ін.;
• розмежування і управління правами доступу користувачів системи;
• рішення інших завдань, щодо обліку інформації про міграцію населення.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)