Функції для теплових фірм

Програмне забезпечення для теплопостачальних підприємств

Зміна економічної ситуації значно впливає на стан енергетичної галузі. У зв′язку з цим, завдання грамотного обліку реалізації теплової енергії та її оплати набуває першочергову значимість.

Для підвищення ефективності управління та контролю процесів обліку реалізації теплової енергії, потрібне створення і впровадження універсального інструменту, який дозволяє автоматизувати всю схему роботи Замовника з населенням і юридичними особами. Автоматизована централізована система обліку дозволяє отримати оперативний доступ до інформації в будь-який момент часу будь-якого відділу підприємства і взаємодіючих служб, не залежно від їх територіального розташування. Це забезпечує можливість керівництву отримувати необхідну інформацію, також раніше недоступні дані, і приймати своєчасні рішення.

Така інформаційна система може бути створена на базі програмного забезпечення БАС. Система може використовуватися як невеликим підприємством, так і великою організацією, підрозділи якої розосереджені по місту або регіону. Вона може використовуватися в комплексі або по частинах: робота з населенням, з юридичними особами, бухгалтерський облік, економічний аналіз.

 

МОДУЛІ:

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)