Бухгалтерія. Сільгосппідприємство

Загалом, тут застосовується комплектація і налаштування для підприємства з багатономенклатурним виробництвом з груповим методом обліку собівартості продукції. Але, так само як і всі інші підприємства, сільськогосподарські мають свої особливості. І не тільки технічні. Тому комплектація і налаштування БАС вирізняється окремо для такого роду підприємств.

До технічних особливостей відноситься необхідність врахування деяких матеріальних цінностей і продукції з декілька кількісними параметрами. Практично вся продукція тваринництва повинна враховуватися за вагою фактичного, вагою зарахованою, а також ведеться облік кількості голів. Це властиво як обліку матеріальних запасів (виробництво, залишки, реалізація), так і основних фондів - основне стадо характеризується вагою, кількістю голів, а іноді і зносом. Є безліч виробничих, точніше складських операцій, пов′язаних з простою переробкою продукції рослинництва: сушка, сортування, переміщення і т.п. Існують різні сортові надбавки і роялті при реалізації. Свої форми організації підприємства: пайовики, орендарі. Безліч сезонних найманих робітників. Різні особливості по оподаткуванню.

Також до технічних особливостей відносяться - облік робіт в транспорті, будівництві, облік в тваринництві, строгий облік ГСМ в підзвіті. Розрахунок собівартості виконується по культурах з подальшим розподілом по продукції. Взаєморозрахунки з пайовиками. Консолідований облік по ієрархічній системі підрозділів.

Але дуже важливою є ще одна особливість - це контингент виконавців. Часто навіть хороші фахівці бухгалтера вперше сідають за комп′ютер при впровадженні автоматизованої системи. І перші проблеми виникають не в налаштуванні проводок, не в завантаженні залишків, а в тому, що б потрапити мишкою в потрібну зону екранної форми, що б знайти потрібну клавішу на клавіатурі. Ця особливість впливає не тільки на час введення системи в експлуатацію, а й на її працездатність протягом досить тривалого часу. Тому, варіант налаштування БАС для підприємств сільського господарства передбачає максимальну автоматизацію всіх операцій, мінімум запитань користувачеві, ніяких зайвих операцій, звітів, кнопок, максимум діагностики при введенні даних.

Ця комплектація «БАС-Підприємство» також містить всі решту необхідних засобів для працівників бухгалтерії, які виконують бухгалтерський і податковий облік, частково доповнена функціями управлінського обліку. 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)