Каналізація

Каналізація - транспортування і каналізація - очищення

Найчастіше використовується один вид послуги «Каналізація». Розділяється він на зазначені два види в тих випадках, коли роботи по наданні цих послуг виконують різні підрядники або різні фірми. Тоді сплата і борги за послуги поділяються між підрядниками, і ведеться історія платежів і оборотів також окремо. Для водоканалу, який виконує роботи своїми силами, поділ не потрібний. Також не потрібний поділ, якщо взаєморозрахунки з підрядниками не залежать від плати населення, тобто платиться фіксована сума.

Є різні методи розрахунку кількості води в каналізації. Два найпростіших варіанта.

Перший - це сума кількості гарячої і холодної води. Зрозуміло, що вода з обох кранів стікає в каналізацію. Воду на полив і деяких технічних потреб не беремо до уваги. Неоднозначне ставлення до зняття за гарячу воду по температурі. Є дві позиції. Якщо з крана гарячої води текла холодна, то не платити і за каналізацію цієї «гарячої» води. Інша позиція - вона ж текла, значить платити. Рішення чисто організаційне, ми можемо вважати і так і так.

Варіант підсумовування витрати води також проходить, коли тарифи задані на куб.метр.  Ми використовуємо норми витрати і  розрахунок проходить через кількість кубічних метрів. За нормою обчислюється витрата холодної та гарячої води, а далі як за зразком.

Другий - коли тарифи на воду і каналізацію задані на людину, розрахунок набагато складніший. Складніший він при знятті, відключеннях, перерахунках.  Коли вводяться дані про зняття холодної або гарячої води, то вже не пристойно вимагати від бухгалтерів введення даних і для зняття каналізації. Цю кількість і суму треба розрахувати, і ми його рахуємо. При цьому використовуємо питому вагу холодної і гарячої води в каналізації. Питому вагу визначаємо або на основі норм витрати, якщо вони є, або на основі співвідношення тарифів за людину, якщо норм немає. Складність тут не стільки в розрахунках, стільки в тому, що б довести споживачеві правильність розрахунку. Для цього доводиться зберігати в базі проміжні результати, які потім можуть бути доступними недовірливому споживачеві.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)