Взаємодія з виконавчою службою


Як відомо, отримання рішення в суді, навіть остаточного і пройшовшого всі стадії оскарження, аж ніяк не гарантує отримання підприємством стягнутої суми з боржника. Ключовим у цьому зв′язку є виконання винесеного рішення, і тут багато залежить від системної і точної роботи підприємства з виконавчою службою.

Починаючи з клопотання про відкриття виконавчого провадження і до завершення виробництва необхідно проводити моніторинг стану справ, що знаходяться на виконанні, надаючи, з одного боку, інформаційну підтримку, але з іншого - певний тиск на виконавчу службу, підвищуючи шанси на успішне для підприємства завершення виконавчого провадження.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)