Обробка станів судових справ


Для того, щоб мати можливість оцінити поточний стан справ за відкритими судовими позовами, і динаміку їх руху за певний звітний період, необхідно вносити в систему дані про нові події, пов′язаних з позовами від передачі заяви на судовий наказ або судового позову і аж до закриття справи.

Такий підхід, крім прямих переваг, пов′язаних з можливістю моніторингу в реальному режимі часу, дозволяє отримувати масу інформації в автоматичному режимі: наприклад, введення стану «Прийнято рішення в суді» автоматично збільшує загальну суму стягнень в звіті по судах на суму рішення.

Базові стани судових справ наведені нижче, однак система дозволяє гнучко налаштовувати його залежно від потреб підприємства.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)