Підготовка та облік судових справ

Наступний рівень впливу - подача позовної заяви до суду. Залежно від рішення суду, сума боргу, визнана до виконання, перекладається в окремий облік, а сума, в позові якої відмовлено, перекладається в статус безнадійної заборгованості, і робота з нею виконується як з безнадійною заборгованістю.

В системі автоматизується процес вибірки боржників для подачі в суд, підготовка матеріалів для подачі в суд. На облік ставиться підготовлена справа і відстежується її проходження по етапах: підготовка, подача в суд, прийняття рішення. 

Після прийняття рішення, сума боргу, підтверджена судом, переноситься з заборгованості по послугах в заборгованість по суду і ведеться відстеження процесу погашення цього боргу (зворотня відомість). Якщо по одному і тому ж боржнику приймаються нові рішення, то вони збільшують поточну заборгованість по суду і далі відстежуються в загальній сукупності.
Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)