Підготовка виконавчого провадження


Підготовка виконавчого провадження полягає в обробці прийнятих судових рішень, за якими отримано виконавчий документ, та які вимагають формування заяви на виконання судового наказу або судового листа.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)