Платежі населення. Вигляд

Організація платежів населення

(Зразки екранних форм) 

1. Вікно прийому платежів в касира банку, що використовується при синхронній роботі з розрахунковим центром або постачальником   комунальних послуг. У вікні відображаються всі постачальники і послуги, за якими людина може платити гроші. Він називає суму сплати,   програма виконує розщеплення грошей між постачальниками і послугами за прийнятими правилами. Якщо платник не згоден, то він сам називає суму, кому і за що він платить.


Вікно касира банку для РКЦ


2. Сплата послуг Мосенерго. На екрані відображається тільки попереднє показання приладу. Платник називає попереднє, поточне значення, платить гроші. Програма обчислює комісійні. Обмін з Мосенерго здійснюється тільки довідником особових рахунків з метою контролю введення даних.


Оплата послуг мосэнерго


    3. Сплата послуг Ростелеком. По особовому рахунку або номером телефону на екрані відображається ПІБ і адреса платника. Обмін з Ростелеком здійснюється тільки довідником особових рахунків з метою контролю введення даних.				Ростелеком


   4. Сплата садків і оплата шкіл. Дані особових рахунків вводяться вручну. У програмі міститься довідник одержувачів платежу, що дозволяє формувати підсумкові банківські проводки і реєстри платежів.


Оплата дитсадків


5. Операція прийому платежів на підприємстві. Використовується касиром, працівником бухгалтерії підприємства. Формується прихідний касовий ордер. Підсумки передаються в бухгалтерську програму.


Прийом платежів на сайті


1. Список рахунків на сплату. Відвідувач відображає на екрані ті підприємства і послуги, яким він повинен грошей.

2. Відвідувач вибирає постачальника комунальних послуг, і формує рахунок на сплату. За замовчуванням йому пропонується сплатити всю  заборгованість по всіх послугах. Якщо він не згоден, то вказує ті суми, які бажає сплатити.

3. Після формування рахунку керування передається в систему платежів банка. На екрані відображаються параметри платежу.

4. Оплата здійснюється під управлінням банка. Результат сплати також відображається в банківській системі. Вихід з екрану платежів банка повертає керування в особистий кабінет користувача, де можна продовжити платежі іншим постачальникам.


В розрахунковому центі або в постачальника послуг


1. Операція в розрахунковому центрі (у постачальника послуг), де відображаються відомості про платіж з терміналу. Вона містить параметри платежу та дані про термінал. Використовується під час прийому населення, для звірки з банком.


Операция платежа на РЦ

 

2. Вікно розрахункових листів у бухгалтера по прийому населення. Розкрито підсумкові зворотні відомості, по пропуску внизу, відкрито вікно, де є платежі, та їх призначення.


Платеж у бахгалтера

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)