Планування судових позовів

Планування судових позовів полягає в аналізі існуючої заборгованості, особливо, що знаходиться на кордоні терміну позовної давності або підбирають до неї, для формування реєстру боржників, по яких будуть підготовлені судові справи.

Для відбору списку боржників, по яких слід підготувати судовий позов,  використовується фільтрація за наступними параметрами:

  • Дата, на яку вибирається інформація;
  • Сума боргу, велика для заданого значення;
  • Діапазон кількості місяців боргу: з / по;
  • Відсоток оплати за задану кількість місяців;
  • Наявність договору розстрочки і стан його виконання;
  • Наявність незакритих судових справ;
  • Сума заборгованості після останнього суду;
  • Кількість  місяців боргу після суду.

Алгоритм планування позовів виключає можливість повторного подання справи до суду, не допускає дублювання роботи різних виконавців. Також програма не «забуде» про боржника, якщо його борг наближається до критичного боргу.

 

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)