Планування і облік робіт по житловому фонду

Планування робіт важливе не тільки для організації оперативної діяльності підприємства. Надання довгострокових планів на суд населення дозволяє привернути до себе споживачів. Це ще дуже важливо і для обґрунтування тарифів, тобто не обгрунтований обсяг робіт, адже складно обґрунтувати гроші що вимагаються від населення.

БАС пропонує механізм для складання плану. Поки це інтерактивний режим, до мережевого планування ми не дійшли, не ризикнули. Економіст, маючи доступ до житлофонду, може вибирати будинки з певним станом, що вимагають певний вид робіт. Сортуючи з якихось пріоритетів, включати їх в план робіт. Програма проводить аналіз плану робіт, видає завантаження підприємства за періодами, по підрядникам, порівнюючи результати з обмеженням по ресурсам. На основі наданого аналізу економіст вирішує про виключення з плану або включення до плану будинків, видів робіт, або зсувати роботи за часом.

Підготовлений план роздруковується у вигляді, зручному для узгодження.

По ходу роботи, оператор вводить відмітки про виконання запланованих робіт. Ми надаємо звіт «План-факт». Крім того, якщо використовується програма обліку взаєморозрахунків із споживачами, можемо надати порівняльний баланс в розрізі будинків - скільки витрачено на обслуговування будинків, і скільки надійшло від населення. 


Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)