Вода для технічних потреб

Вода використовується не тільки для людей. Вона ще потрібна для тварин, для машини, для ремонту, для будівництва і т.п. 

У програмі БАС використовується спеціальний довідник видів використання води для технічних потреб. У ньому для кожного виду використання, задається норма витрати води на одиницю виміру кількості кожного виду. Потім в особових рахунках споживачів створюється перелік споживаних видів води для технічних потреб, кількість і період дії. Ця інформація використовується під час розрахунку кількості грошей, які повинен сплатити споживач. 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)