Вода питна та на підігрів

Питна вода і вода на підігрів береться з одних і тих же джерел, подається по одним і тим же трубам. Вона відрізняється призначенням і, отже, нормами споживання. Тому методика розрахунку у обох видів води однакова.

Самий зрозумілий спосіб розрахунку для споживача - коли тариф на воду поставлено на одну людину або на один куб.метр, якщо облік ведеться за індивідуальними приладами. Але для бухгалтерії і планувальників підприємства вимагається витрата в фізичних одиницях, тобто в куб.метрах. Так чи інакше, ці величини між собою пов'язані через норму витрати води на людину. Методика розрахунків в програмі "БАС-Населення" залежить від того, що первинно регламентовано на конкретному підприємстві і як затверджені тарифи в регіоні.

При розрахунку кількості води по нормі враховуються:

  • період надання послуги з постачання води
  • вид водоспоживання
  • перерви в подачі води
  • якість (тиск)
  • рух проживаючих
  • рух пільговиків
  • рух людей що користуються пільгою

Всі чинники розглядаються у взаємозв'язку з точністю до одного дня.

При використанні індивідуальних приладів облік ведеться по кожному приладу окремо. Контролюється правильність введення показань, межа шкали. Надаються засоби для обліку повірки приладів і розрахунку кількості під час повірки.

Витрата води розподіляється по розрахунковим періодам пропорційно навантаженням, що діють в різних періодах часу. Це дозволяє точніше надати інформацію економістам підприємства в розрізі періодів часу.

Показання приладів вводяться операторами підприємства з квитанцій або по телефону, надходять з платежами з банків, вводяться в особистому кабінеті споживача на сайті підприємства. Можливе сторнування або виправлення показань будь-якого періоду. Тоді виконується автоматичний перерахунок нарахувань задіяних періодів.

Результати розрахунку видаються в грошах і куб.метрах.

Також враховуються  групові прилади. Витрата на групових приладах зменшується на сумарну витрату індивідуальних, у відповідному періоді, та розподіляється між споживачами пропорційно навантаженням. При цьому навантаження враховують всі фактори, що впливають на розрахунок за нормою.

Є також розрахунок кількості, споживаного на загально будинкові потреби та розподіл його між споживачами. Методика розподілу залежить від конкретного застосування, від рішення місцевої влади, ТВЖ, і т.п. Це може бути пропорційно навантаженням, пропорційно площам, пропорційно встановленим коефіцієнтам. 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)