Вода за договорами

Трапляються ситуації, коли в квартирі немає постійно проживаючих, ніхто не зареєстрований. Але в ній іноді бувають люди. Неофіційно. Їм потрібна вода. Тоді господар квартири укладає договір з водоканалом, встановлюють навантаження, і розрахунок води ведеться по навантаженнях. 

У програмі БАС ведеться облік таких договорів, їх навантажень, терміну дії. При розрахунку кількості зберігається інформація про те, що це вода за договорами.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)