Загальні принципи управління заборгованістю

Неможливо ефективно управляти заборгованістю, не зрозумівши її природу і причини. Самі по собі борги - не першопричина, це наслідок цілого ряду чинників, пов′язаних як з роботою підприємства (якість і своєчасність наданих послуг, доступність інформації, рівень обслуговування абонентів), так і з соціальною обстановкою в регіоні.

Саме тому заборгованість є дуже показовим моментом, наочно демонструє, в першу чергу, якість роботи підприємства: постійне зростання боргу, що створює очевидну загрозу для постачальника послуг, говорить або про відсутність системної роботи в даному напрямку, або про недостатність зусиль, що докладаються.

Головне питання - як змінюється борг з плином часу. Відповіддю на нього є надання графіка зміни заборгованості в табличному або графічному вигляді, на якому протягом тривалого періоду відображається динаміка зміни заборгованості населення за надані послуги.

Графік може надаватися загалом по підприємству, або по підрозділам (відповідальним виконавцям, територіальним ділянкам, видам власності, видам житла), і дозволяє  зробити висновки про дисципліну взаєморозрахунків  в цілому по підприємству або за окремими ознаками.

Дисципліна взаєморозрахунків визначає середньостатистичний рівень оплати, яка дуже рідко становить 100%, проте абсолютна величина зростання заборгованості при одному і тому ж рівні оплати залежить від обсягу реалізації послуг. Це потрібно враховувати при розрахунку графіків, що відображають тенденції зміни заборгованості. 

Перший тип графіка - зміни заборгованості в абсолютному вимірі - містить інформацію про суму боргу населення на різні моменти часу. Інформацію про тенденції дисципліни взаєморозрахунків він несе тільки в тому випадку, якщо за аналізований період не змінився ні обсяг реалізації послуг, ні тарифи.

Другий тип графіка надає тенденції зміни заборгованості в наведених вихідних параметрах, тобто, для фіксованих цін і фіксованих обсягів. Абсолютне значення боргу в цьому випадку не відповідає фактичному, зате на підставі такої інформації можна судити про ефективність роботи з боржниками. Одним з варіантів розрахунку такого графіка може бути використання тарифів і обсягів на фіксовану дату і розраховувати графіки з наведеними тарифами і обсягами.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)