Облік роботи колекторів


Останній рівень впливу - передача колекторам тих боржників, які не платять, не дивлячись на рішення суду. Також колекторам можлива передача безнадійного боргу.

Для обміну інформацією з колекторами передбачені операції експорту / імпорту файлів зі списком боржників, що містять суми боргу або оплати. 

Формуються звіти для взаєморозрахунків з постачальниками: акти виконаних робіт, оборотні відомості по боржникам, зведені по колекторним фірмам.   

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)