Звіти бухгалтерії, економістам

Звіти для бухгалтерії, планово-економічної служби, управління

Збут будь-якої продукції є завершальною стадією її виробництва. Від того, який попит на продукцію і послуги, і на скільки швидко приходить сплата, залежить рівень життя підприємства. Тому служба збуту знаходиться під особливою увагою керівництва. Результат реалізації також потрібен бухгалтерії для звітності про те, що було. Плановикам - для планування того, що буде.

Для бухгалтерії "БАС-населення" надає фінансові звіти:

  • обсяги реалізації в грошовому виразі
  • звіти по сплаті
  • звіти по підрядникам (банкам, субпідрядникам)
  • підсумкові дані по субсидіях, по пільгам в розрізі видів бюджету
  • дебетні і кредитні залишки за підсумками місяця   

Залежно від рівня автоматизації бухгалтерії, відомості можуть передаватися або у вигляді паперових звітів, або у вигляді вивантажених файлів. При використанні в бухгалтерії програмного забезпечення «БАС-Підприємство», обмін інформацією відбувається автоматично. 

Для плановиків важливий кількісний облік, в натуральному вираженні. Ми надаємо факт реалізації, в тих одиницях виміру, в яких підприємство відпускає свою продукцію в план, тобто навантаження з розрахунком планованої кількості і виручки при поточному наповненні бази даних.

Програмне забезпечення БАС також дозволяє працювати одночасно в різних періодах часу. Наприклад, сьогодні серпень. Але для планування результатів роботи в наступному році співробітники планового відділу можуть ввести нові тарифи, або нові об'єкти в січень наступного року, зробити розрахунок і використовувати майбутні обсяги реалізації для своїх розрахунків. Ці дані не будуть впливати на поточні розрахунки, поки не настане січень.

Для керівників важливий не тільки поточний стан, але важливі тенденції. Наприклад, який розрахунок обсяг реалізації, яка структура заборгованості, як змінюється сума критичної заборгованості тощо. Ми надаємо звіти, що відображають тенденції основних параметрів реалізації ресурсів і послуг. Форма надання у вигляді таблиць і графіків. Доступ керівників в систему, в локальній мережі або через інтернет, в тому числі з використанням WEB-технологій.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)