Підготовка судових справ


Підготовка судових справ складається з підготовки інформації для початку судового провадження та оформлення відповідних документів по періоду виникнення заборгованості  і розміром боргу, а також особам, які виступають в якості відповідачів співвідповідачів.

На даній стадії особливо помітна допомога програми в підготовці документів. Це трудомістка, ретельна робота. У базі даних системи зберігаються дані, необхідні для формування всіх документів, які вимагає суд. Наприклад, позовна заява, судовий наказ, відомість для обгрунтування суми боргу, відомості про боржника і т.д. 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)