Планування передачі заборгованості колекторам


Скласти план передачі колекторам -  це теж саме що й відібрати особові рахунки, з якими працюватимуть колектори. Механізм відбору напівавтоматичний. Спочатку по заданому фільтру програма відбирає потенційних кандидатів, виводить їх у вікно роботи з колекторами. Далі в ручному режимі з цього списку виключаються особові рахунки або додаються інші, що не потрапили в нього. 

 Надалі цей список використовується для передачі даних колекторам. 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)