Передача і повернення заборгованості


Підприємство може працювати з декількома колекторами. Для кожного з них складається список переданих особових рахунків. Цей список формується з плану, складеного на попередньому етапі. 

В результаті відбору вивантажується файл, який містить особові рахунки, друкуються акт передачі і додаток до акту, що містить список особових рахунків, їх реквізити та суму боргу.

Повернення від колекторів - це зворотна операція. Виконується по завершенню терміну дії договору з колекторами. Приймається файл, отриманий від колекторів, в якому знаходиться список особових рахунків і залишок боргу, друкується акт передачі і додаток до акту.  

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)