Обєднання виробництв

Об′єднання виконавчих проваджень

Клопотання про об′єднання виконавчих проваджень, як правило, використовується для прискорення процесу накладення арешту на майно боржника: окремо взяте виробництво може не вимагати такого радикального кроку, однак сумарно незавершені справи можуть стати обґрунтуванням такого рішення виконавчої служби.

Оскільки виконавча служба не зобов′язана вести такого роду аналіз, система дозволяє проаналізувати поточний стан виконавчих проваджень по особовому рахунку і, в разі прийняття відповідного рішення, підготувати клопотання до виконавчої служби.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)