Моніторинг стану виконавчого провадження


Моніторинг стану виконавчого провадження багато в чому перегукується з урахуванням руху судових справ - їх об′єднує не тільки загальний зміст, а й загальний набір станів і певна їх послідовність.

Відповідно, прийняття будь-якого рішення, пов′язаного з позовом і боржником неможливо без аналізу як станів судової справи, та і

пов′язаного з ним виконавчого провадження.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)