Класифікація боржників


Класифікація боржників по платоспроможності допомагає більш ефективно відбирати боржників для певних цілей.  Для конкретного застосування програми може бути розроблена і використовуватися своя класифікація.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)