Адміністрування відвідувачів

     Сторінка адмінпанелі призначена для управління користувачами сайту. Складається з декількох сторінок:

  • Список груп користувачів з кількістю користувачів в ній
  • Список користувачів обраної групи
  • Редагування даних користувача

Всі користувачі сайту розбиті на групи. Кожна група користувачів має різні права на сайті або обмеження на сайті.

 

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)