Введення показань приладів

Сторінка містить список приладів обліку особового рахунку Для кожного приладу відображає:

  • вид  ресурсу
  • номер приладу обліку
  • місце встановлення
  • попереднє показання приладу
  • поле для введення поточного показання

 

 

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)