Платежі через сайт

Сторінка модуля для оплати використовує систему «Приват24». Ця сторінка використовує механізм інтернет еквайрингу Приватбанку. Для її використання підприємству потрібен розрахунковий рахунок в «Приватбанку» і налаштований «Мерчант» Приват24.

Можливо доопрацювання сайту для сплати через системи інших банків. 

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)