Розміщення інформації

1. ЗМІНА ВМІСТУ ГОЛОВНої СТОРІНКИ

Сторінка адмінпанелі містить наступні елементи:

 • Панель завантаження файлів (зображень і т.д).
 • Текстовий редактор для редагування текстового змісту головної сторінки сайту.

2. АДМІНІСТРУВАННЯ НОВИН

Сторінка сайту складається з декількох підсторінок:

 • Список доданих новин
 • Додавання новини
 • Редагування новини

Список доданих новин складається з усіх новин опублікованих на сайті. Кожну новину списку можна видалити. Для кожної новини існує посилання на редагування.

Додавання новини - це сторінка що містить поле введення заголовка новини і двох редакторів текстового вмісту. Перший для введення короткого змісту новини, другий для введення повного змісту новини. Зберігається новина після натискання кнопки «зберегти».

Редагування новини - це сторінка що містить поле введення заголовка новини і двох редакторів текстового вмісту. На відміну від сторінки додавання новини всі поля заповнені даними редагованої новини. Дані змінюються після натискання кнопки «Зберегти».

3. РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТАРИФИ

Сторінка адмінпанелі що містить наступні елементи:

 • Панель завантаження файлів (зображень і т.д)
 • Список тарифів з «тегами»
 • Текстовий редактор для редагування текстового змісту інформації про тарифи.

Для використання тарифів на інших сторінках сайту, тарифи структуровані в список, кожен тариф має тег. Тег - це мітка укладена в фігурні дужки (приклад: {tariff_gv}). У будь-якому місці текстового редактора замість тега буде підставлено значення тарифу.

4. ДОДАВАННЯ / ВИДАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ОПИС

Сторінка адмінпанелі призначена для завантаження файлів нормативних документів.

Сторінка містить такі елементи:

 • Панель завантаження файлів (зображень і т.д)
 • Список завантажених файлів
 • Текстовий редактор сторінки

5. РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Сторінка адмінпанелі містить наступні елементи:

 • Панель завантаження файлів (зображень і т.д)
 • Текстовий редактор для редагування текстового змісту інформації для споживачів

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)