БАС-Підприємство. Баланс

                                                                                                                                       ПРИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ

У модулі «Баланс» виконуються наступні основні функції:

  • Відображення поточного фінансового стану на плані рахунків.
  • Оперативний контроль операцій щодо пов′язаних модулів.
  • Ручні операції з проводками.
  • Завершальна стадія закриття рахунків (висновок фінансових результатів).
  • Звіти за даними головної книги.
  • Звіти на бланках.
  • Звіти про структуру витрат.

Відображення поточного фінансового стану на плані рахунків. Модуль «Баланс» надає інформацію про залишки і зворотні відомості на рахунках використовуваного плану на всіх його рівнях, головну книгу, рух по рахунках, проводки, первинні документи і т.д. Все це надається за будь-який проміжок часу, протягом якого використовується програма.

Модуль дозволяє працювати з багаторівневою ієрархічною структурою підприємств. Він надає підсумкові дані як для всього підприємства в цілому, так і для окремих його структурних підрозділів. Можливий бухгалтерський облік в одній базі даних декількох підприємств, різних джерел фінансування одного підприємства. Це дозволяє використовувати одні і ті ж налаштування, отримувати дані з різним ступенем деталізації.

Оперативний контроль операцій щодо пов′язаних модулів. З модуля «Баланс» легко знайти джерело проводки - вихідну операцію, в результаті якої вона була сформована. Перехід на операцію дозволяє виконати її аналіз, а також отримати дані про бухгалтера, який її зробив. Так як, в цей модуль надходять дані про бухгалтерський облік з усіх інших програм, тут виявляється виникнення неузгодженості операцій.

Ручні операції з проводками. У цьому модулі користувач може виконувати ручні проводки, тим самим компенсування відсутності автоматичних налаштувань. Це підвищує живучість системи, так як не завжди адміністратор або програмісти встигають відслідковувати зміну умов експлуатації системи. Особливо це важливо на стадії впровадження, коли «запущено майже все».

Завершальна стадія закриття рахунків. Один раз в кінці місяця або в кінці року на завершальній стадії формування бухгалтерських звітів потрібно виконати безліч однорідних операцій по закриттю рахунків. Це особливо складно при розгалуженому плані рахунків. Цей процес виконується в модулі «Баланс» автоматично. Є спеціальні засоби налаштування закриття рахунків, розраховані на користувача-бухгалтера.

Звіти за даними головної книги. У модулі «Баланс» вбудований генератор звітів, інформація для яких вибирається з головної книги - зворотніх відомостей і залишків на рахунках. Формування складу звітів, їх налаштування може виконувати бухгалтер без участі програміста. При цьому звіти надаються на виході в необхідному вигляді.

Звіти на бланках. Організована підтримка складу, налаштування і формування спеціальних звітів, які умовно об′єднані в групу «Звіти на бланках», наприклад, баланс підприємства, дебіторська заборгованість, фінансові результати та ін. Засоби системи дозволяють виконувати роботу по створенню і коригування цих звітів бухгалтеру також без участі програмістів.

Звіти про структуру собівартості. Спеціальна група звітів, яка використовується на виробничих підприємствах, призначена для економічного аналізу результатів діяльності. Є засоби налаштування і формування таких звітів.

                                                                                                                                           ПЛАН РАХУНКІВ

План рахунків вводиться в програму «Баланс» і є доступним для всіх модулів.

Для введення плану рахунків, у користувача повинен бути дозволений доступ до програми «Баланс» і режиму введення рахунків в балансі. Призначення прав доступу виконує адміністратор.

План рахунків являє собою деревоподібну структуру, що відображається на лівій частині вікна введення довідника.

У ній можна додати нові гілки, розбити існуючі на дочірні дерева, змінити порядок розташування гілок або рахунків, видалити гілки або рахунку. При виконанні всіх операцій використовується або контекстне меню, що викликається по лівій кнопці миші, або гарячі клавіші.

Опис рахунку виконується в правій частині вікна. Тут призначається коротке ім′я рахунку, назва, вид залишків на рахунку, і використання в задачах.

Зображення рахунку може бути довільним - без роздільників або з будь-якими роздільниками. Його вільно можна поміняти в ході експлуатації програми, при цьому всі зв′язки в базі даних залишаються коректними.

                                                                                                                                   ВІКНО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ

Це основне вікно бухгалтера, призначене для аналізу результатів бухгалтерського обліку. Тут можна спостерігати за наявними проводками, вибирати дані по головній книзі за довільний період, знайти потрібну суму або контекст коментаря операції, знайти операцію, джерело проводки, сформувати основні звіти.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)