БАС-ПІДПРИЄМСТВО: ПАРТНЕРИ

ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Фінансові операції призначені для обробки касових і банківських документів. Форма роздруківки первинних документів відповідає встановленим вимогам, тому вони замінюють звичайні бланки.

Фінансові операції створюються або під конкретний вид роботи (наприклад, прихід виручки з магазину), або під конкретного виконавця, наприклад, під бухгалтера по підзвітним особам. Перша причина виділення операцій - це налаштування проводок. Їх склад і параметри генеруються автоматично за даними налаштування і не допускаються для ручних коригувань, тому що ручні коригування є найпоширенішим джерелом бухгалтерських помилок. Друга причина виділення - засобами захисту доступу до операцій розмежовуються права різних користувачів - кому коригування, кому тільки перегляд.

Фінансові документи можуть вводитися вручну, або формуватися напівавтоматично за даними з клієнт-банку. При напівавтоматичному формуванні SQL процедура за різними параметрами записи з клієнт-банку підбирає партнера, вид даних, договір і формує необхідний платіжний документ. Сформовані документи перевіряє бухгалтер, і при необхідності, робить виправлення. За результатами виправлень уточнюються параметри особових рахунків, і наступного разу процедура формує документи точніше. Так відбувається самонавчання.

Підсумкові фінансові документи, такі як касова книга, касовий журнал, журнал-ордер формуються на основі бухгалтерських проводок і можуть бути надруковані в установленому вигляді.

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З ПАРТНЕРАМИ

Розрізняються кілька видів даних партнерів по спільності їх обробки:

  • покупці;
  • постачальники;
  • підзвітні особи;
  • інші дебітори, кредитори.

Один і той самий партнер може мати будь-який з перерахованих видів даних. По кожному виду даних взаєморозрахунки (обороти) ведуться в розрізі договорів.

Вихідними даними для всіх розрахунків є первинні операції і проводки, зроблені на їх основі. Вся поточна робота користувача полягає в обробці первинних документів і аналізі стану взаєморозрахунків на основі звітних документів і різної оперативної інформації.

Деякі первинні документи програма може згенерувати сама, наприклад, податкові накладні, рахунки до оплати. Так само є можливість роздруківки реєстрів будь-яких первинних документів.

У програмі є оперативний доступ до даних всіх раніше оброблених звітних періодів. "Закриття періоду" застосовується тільки для виключення випадкового введення даних в минулі періоди, за якими сформовані звіти. Користувач з відповідними параметрами доступу може миттєво відкрити період, якщо потрібно виконати в ньому коригування, або закрити його, щоб зміни заборонити.

За всіма видами даних, крім інших дебіторів-кредиторів ведеться облік ПДВ, податкових кредитів і податкових зобов′язань. За покупцем розраховується величина валового доходу, відстежується перша подія.

ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ

Є стандартний набір звітних документів для кожного виду даних:

  • зворотні відомості по рахунках бухобліку, партнерам, групам партнерів;
  • дебетові та кредитові обороти взаєморозрахунків;
  • відомості звірки взаєморозрахунків з партнерами;
  • відомості залишків на задану дату.

Зведена зворотня відомість про рахунки бухгалтерського обліку, призначена для надання підсумкових даних про взаємні розрахунки. Дані цієї відомості збігаються з підсумковими залишками на рахунках бухобліку в балансі підприємства, а також з їх підсумковими зворотніми відомотями по дебету і по кредиту.

Зворотня відомість по партнерам призначена для відстеження взаєморозрахунків з партнерами. Залишки на початок періоду, обороти і залишки на кінець виводяться в розрізі договорів, але можуть надаватися в сумарному вигляді для кожного партнера.

Відомості дебетових і кредитових зворотів є розшифровкою для зворотніх відомостей. У них наводиться список всіх виконаних операцій із зазначенням зроблених проводок і посилань на первинні документи.

Відомість звірки взаєморозрахунків призначена для звірки взаєморозрахунків з партнерами. Вона наводить дані про виконані операції за вказаний період, включаючи сальдо на початок звірки і сальдо на кінець періоду звірки.

Відомість залишків на задану дату призначена для внутрішнього використання - відомості керівництву. Зазвичай містить контактні реквізити.

Відомість нарахування пені використовується юридичною службою при підготовці позовних заяв. Вона містить відомості про те, як була нарахована пеня з урахуванням зміни відсоткової ставки, виставлених рахунків і отриманих оплат.

ВІКНО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ

Це основний оперативний режим для аналізу результатів виконаних операцій. Він дозволяє бачити історію зміни даних, джерела даних (первинні операції) виконати перехід безпосередньо на потрібну операцію.

Відображені дані на вікні мають деревоподібну структуру, яка формується засобами налаштування виду даних. На верхні рівні зазвичай виноситься найбільш важлива (найбільш часто цікавить інформація). На нижніх рівнях знаходиться деталізація. Ці рівні розкриваються для уточнення більш загальних даних.

З цього режиму також доступні роздруківки звітів для поточного партнера, наприклад акт звірки, відомість звірки.

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)