Основні засоби. Вигляд

У програмі «Основні засоби» в базовій конфігурації використовуються чотири фактори:

·    1 – джерела фінансування;

·    2 – ділянки;

·    3 – групи основних засобів;

·    4 – види діяльності.

 

Приклад організації фактора обліку

 

Приклад організації прав доступу до ділянок роботи

Ролі користувачів визначає адміністратор виходячи з прийнятої політики захисту даних. У базовій конфігурації застосовуються наступні ролі:

·    Адміністратор;

·    Головний бухгалтер;

·    Бухгалтер з обліку основних засобів;

·    Бухгалтер по розділу роботи;

·    Ділянки роботи (виконавці).

Номенклатура (Особові рахунки)

Довідник номенклатури являє собою перелік основних засобів. Кожне ОС характеризується кодом, назвою і набором параметрів, що застосовуються при обліку, наприклад інвентарний номер, дата введення в експлуатацію та інші. Серед загальних параметрів знаходиться значення фактора «Група основних засобів». Параметри основного засобу можуть змінюватися в часі. Історія змін зберігається за періодами з точністю до місяця. При виконанні розрахунків, формуванні звітних відомостей вибирається значення параметрів, актуальне для поточного звітного або розрахункового періоду. Наприклад, на наведеному малюнку у основного засобу 185 з грудня 2004 р. змінився рахунок обліку витрат, пов′язаних із зносом.

Введення номенклатури основних засобів

 

Структура операцій в базовому варіанті

 

При введенні даних в операції залишків треба враховувати ключові параметри основного засобу. До них відносяться джерело фінансування і склад. 

Введення початкових залишків

Аналіз результатів матеріального обліку виконується в стандартному вікні програмного комплексу «БАС». Його призначення - відображення інформації в заданому матеріалі за вказаний період часу з багаторівневою деталізацією даних. Працюючи в цьому режимі, бухгалтер має можливість вивести всю історію інформації в заданому основному засобі, визначити перелік операцій, що зумовили результат, а також перейти безпосередньо до операції що цікавить. Є можливість перегортання реєстрів, пошуку номерів операцій і т.п.

 

Аналіз результатів в модулі «Основний засіб»

 

ВІДСОТОК ЗНОСУ ПО ГРУПАМ

За групою основних засобів закріплений Встановлений відсоток розрахунку зносу і періодичність його нарахування. Для кожного джерела фінансування вводиться своя операція. У них для кожної групи вказаний відсоток зносу.

Приклад налаштування розрахунку зносу

Повний прихід означає появу нового основного засобу, в доукомплектації і ремонту - це по суті дооцінка ОС. Різниця між цими двома операціями в бухгалтерських проводках - в останньому випадку задіюється транзитом рахунок обліку ремонтів.

Розташування пов′язаних операцій в «матеріалі» і в «основних засобів»

 

 

Приклад операції витрати в модулі «Основні засоби»

 

Операція «Реалізація основних засобів»

 

Вибір документів для роздруківки операції

 

Структура операцій  переміщення ОС

Нарахування зносу є автоматизованою операцією. За командою генерації операції зносу програма створює для кожної групи ОС і кожного джерела фінансування окрему операцію, завантажує в неї всі основні засоби цієї групи і виконує розрахунок зносу. Дані операції налаштовані в такому вигляді, що б їх можна було роздрукувати як обґрунтування суми нарахування зносу.

 

Загальне нарахування зносу

 

Перехід до вихідних операцій

 

Формування складу робочих звітів

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)