Аналіз результатів

Аналіз результатів роботи з судовими позовами, моніторинг кількісних і якісних показників судових справ, а також рух їхніх статків - невід′ємний елемент механізму роботи з боржниками.

Система дозволяє проводити такий аналіз як в чисто економічному розрізі (суми, стягнення), так і в юридичній площині, відображаючи дані по конкретним юристам, судам, а також детальні дані по співвідповідача і багато іншого.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)