Аналіз ефективності роботи з боржниками


В цілому аналіз ефективності роботи з боржниками виконується на підставі звітів про статистику і динаміку боргу населення. Крім загального аналізу, ці звіти можуть бути сформовані в розрізі виконавців, ділянок, підрозділів. Порівняльний аналіз одних і тих же звітів за різними ознаками дає змогу робити висновки про кращу або гіршу роботу різних виконавців і підрозділів.

 

Для кращої наочності програма надає звіти не тільки в табличному, а й в графічному вигляді. 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)