Відомості про підприємство

Загальні відомості про підприємство відображаються на головній сторінці сайту. Склад інформації визначається модератором сайту. Можливе додавання будь-якої текстової інформації, зображень, посилань.  

 

Стрічка новин. Кожна новина відображається в окремому блоці. Новина має 2 стани, короткий зміст і повна новина. Короткий зміст новини використовується для скорочення розміру новин в стрічці новин (списку новостей). У списку новин у кожній новині є автор, дата створення, кількість переглядів і посилання на читання повної новини. Повна новина не обмежується в розмірах по висоті і може містити довгі тексти.

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)