Нормативні документи

На сторінці нормативних документів відображаються матеріали, які служать підставою для розрахунку вартості коммуналних послуг, методів роботи підприємства, а також права та обов'язки споживачів комунальних послуг. 

Структура сторінки - це список нормативних документів у вигляді таблиці завантажених файлів, з описом до них.

 

 

 

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)